top of page
ELS NOSTRES PROJECTES


l’Associació Nàutica Social THALASSA porta a terme projectes dins l’àmbit de la intervenció social sobre diferents sectors de població, donant prioritat a aquells més vulnerables

La Mar de Veles

Trencar barreres i acostar la vela de creuer competitiva a nous tripulants.

Brindem l’oportunitat de participar en una regata a usuaris d’entitats que treballen amb grups poblacionals desafavorits organitzant anualment la

REGATA INCLUSIVA THALASSA

La Mar de Solidaris

Teixir nexes d’unió entre el món professional nàutic i el sector social mes vulnerable. Fem de mediadors per que empreses nàutiques sensibilitzades socialment ofereixin sortides a mar de curta durada a un preu solidari per a les entitats que treballen amb grups en risc d’exclusió social.

La Mar de Joves

Facilitar l’accés dels mes joves a la vela i els valors de la gent de mar. Iniciarem en el món de la navegació i el coneixement del medi marí a joves provinents d’entorns desafavorits que embarcaran en un veler-escola de caràcter científic, ecologista i conservacionista

bottom of page